WIELKI CZWARTEK
Uroczystości Wielkiego Czwartku w bielskiej katedrze rozpoczęły się od przedpołudniowej Mszy świętej Krzyżma. Mszę świętą pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza Romana Pindla koncelebrowali ks. biskupi; Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy.
W uroczystej liturgii udział wzięło kilkuset księży z terenu całej diecezji, którzy odnowili przyrzeczenia złożone podczas święceń.
Specjalne błogosławieństwa od ks. biskupa, otrzymało 157 nowych animatorów służby liturgicznej z 64 parafii, z diecezji bielsko-żywieckiej.


Wieczornej Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. biskup Roman Pindel z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym wraz kapłanami katedralnymi na czele z ks. proboszczem Antonim Młoczkiem i sekretarzami księży biskupów; Piotrem Górą i Jerzym Urbańcem.
Po homilii, ks. biskup Roman upamiętniając gest Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy, obmył i ucałował nogi dwunastu mężczyznom. Liturgię Wielkiego Czwartku, zakończyła procesja przeniesienia Ciała Chrystusa do ciemnicy. Tu rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu.


WIELKI PIĄTEK
W wielkopiątkowej liturgii Męki Pańskiej, w bielskiej katedrze w dniu 19 kwietnia przewodniczył ks. biskup Piotr Greger.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż został wniesiony przed ołtarz, a ks. biskup Piotr stopniowo odsłaniając ramiona Krzyża, śpiewał trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na które zawisło zbawienie świata", a na to wierni odpowiadali: "Pójdźmy z pokłonem".
Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja ks. biskupa Piotra wraz z asystą do Grobu Pańskiego. Procesja z Najświętszym Sakramentem, w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w którym owinięto ciało zmarłego Chrystusa, została wystawiona na ołtarzu przy Grobie.
Wierni zgromadzeni w bielskiej mogli adorować Najświętszy Sakrament przy Bożym Grobie do północy.


WIELKA SOBOTA
Uroczystej liturgii w bielskiej katedrze przewodniczył ks. biskup Roman Pindel w asyście ks. biskupa Tadeusza Rakoczego i księży katedralnych na czele z ks. proboszczem Antonim Młoczkiem.
Podczas liturgii wszyscy zgromadzeni odnowili swoje przyrzeczenia złożone podczas sakramentu chrztu.
Po zakończeniu obrzędów liturgii Wielkiej Soboty, wokół bielskiej katedry przeszła procesja rezurekcyjna, którą zakończyło uroczyste błogosławieństwo ks. biskupa Romana Najświętszym Sakramentem.


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W uroczystej liturgii Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w bielskiej katedrze w dniu 22 kwietnia br. przewodniczył ks, biskup Piotr Greger.
Po udzieleniu zebranym apostolskiego błogosławieństwa ks. biskup Piotr błogosławił indywidualnie dzieci, które uczestniczyły w uroczystej liturgii Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.