Już po raz 22 ulicami Bielska-Białej w piątek 12 kwietnia odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej z mottem przewodnim - "W mocy Ducha Świętego".
{Play}
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczęło się w kościele pw. Maksymiliana Kolbe, a zakończono w kościele pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na bielskim Osiedlu Karpackim. Wierni wraz ks. biskupem Piotrem Gregerem, kapłanami, siostrami zakonnymi, podążali za krzyżem, niesionym pomiędzy poszczególnymi stacjami przez przedstawicieli bielskich parafii. Modlono się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego, śpiewano pieśni pasyjne i modlono się do Ducha Świętego. Rozważania pasyjne tegorocznej Drogi Krzyżowej napisał ks. Grzegorz Pal z bielskiej parafii pw. św. Stanisława BM.


W swoim rozważaniu na zakończenie Drogi Krzyżowej w kościele pw. Jezusa Chrystusa Króla Odkupiciela Człowieka ks. biskup Piotr Greger powiedział: " Dzisiejsza modlitwa i rozważanie pasyjne wprowadza nas w klimat rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia. Przez kolejne dni osoba Jezusa Chrystusa, wydarzenie Jego męki i śmierci, a następnie radosnego zmartwychwstania są najważniejsze. To czas, kiedy w sposób niezwykle intensywny adorujemy Jezusowy krzyż. Wszystko jest podyktowane tym, byśmy przebudzili się z religijnego letargu, potrafili wyjść z obszaru stagnacji i coraz bardziej stawać się aktywnymi i odpowiedzialnymi uczniami Jezusa. Mamy być ludźmi zdolnymi i gotowymi do osobistego opowiedzenia się po Jego stronie, z pełną akceptację wymagań, jakie zawiera tajemnica Chrystusowej miłości objawionej poprzez mękę, cierpienie i śmierć na drzewie krzyża.
Niech udział w Drodze Krzyżowej zachęci nas, abyśmy – już za tydzień, w czasie celebracji wielkopiątkowej Liturgii na cześć Męki Pańskiej – jak najbliżej podeszli rozpiętych ramion Zbawiciela i dołączyli się do modlitwy wołającego Kościoła: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem! Niech nadchodzący czas modlitwy, sakramentalnego pojednania i refleksji nad dokonanym dziełem zbawienia, pomoże nam docenić wartość Chrystusowego krzyża".
Na zakończenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej ks. biskup Piotr udzielił uczestnikom apostolskiego błogosławieństwa.
Organizatorami tegorocznej Drogi Krzyżowej byli księża proboszczowie: Stanisław Wawrzyńczyk - parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, Zygmunt Siemianowski - parafia św. Stanisława BM, Jerzy Fryczowski - parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
Pomimo padającego deszczu, zimna, tegoroczna Droga Krzyżowa ulicami Bielska-Białej zgromadziła bardzo wielu bielszczan.