„Pan Bóg chce, abyśmy czcili świętych, abyśmy mieli w swym życiu tych, co mówią o Jego dobroci i miłości wobec człowieka” – podkreślił wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej ks. dr Marek Studenski podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Mikołaja, które odbyły się 9 grudnia 2018 r. w bielskiej katedrze. Sumie koncelebrowanej przewodniczył bp Roman Pindel.
{Play}
W homilii ks. Studenski zwrócił uwagę, że biskup z Miry ma szczególną rolę w prawosławiu. Przypomniał, że tradycja prawosławna, nadając patronowi dzieci, ubogich, panien, żeglarzy i rybaków status skutecznego orędownika, obdarzyła go zarazem określeniem „Ugodnika”, czyli tego, który dogadza Bogu.
„Oznacza to, że ten święty nie tylko czci Boga i jest Mu wierny, ale w jakiś sposób Bogu dogadza. Jeżeli kogoś naprawdę kochamy, staramy się mu dogodzić” – wyjaśnił i przypomniał, że całe ludzkie życie jest rezultatem darmowej miłości Boga.
„A jaka jest nasza odpowiedź? Czy staramy się Bogu dogodzić, dać to, co Mu się podoba?” – zapytał kaznodzieja i zaznaczył, że Adwent jest dobrym czasem, by popracować nad doskonaleniem wytrwałej modlitwy lub nad własnymi słabościami.
Kapłan wskazał na słowa św. Pawła z Listu do Filipian i podkreślił, że kluczową postawą, jaka powinna charakteryzować wierzącego, jest ufność w to, że Bóg, który zapoczątkował w ludziach dobre dzieło, dokończy je. „Pan Bóg to wszystko robi: zapoczątkowuje w nas to, co dobre, a potem sam doprowadza wszystko do końca. My Mu mamy w tym nie przeszkadzać. Ile w tych słowach można znaleźć ulgi i oparcia. Oto mogę zaufać Panu Bogu bez reszty” – dodał i zachęcił, by modlić się modlitwą pełną ufności.
Uroczystości odpustowe zakończyły adoracja Najświętszego Sakramentu, odmówienie Litanii do św. Mikołaja oraz błogosławieństwo eucharystyczne, udzielone przez biskupa.