Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej ze swoim duszpasterzem ks. Tomaszem Michniokiem przygotowało w Bielsku-Białej 12. Korowód Świętych - spotkanie ze świętymi w ich relikwiach - pod hasłem: "Święci - buntownicy doczesności".
{Play}
Rozpoczęła je prezentacja świętych w kościele Trójcy Przenajświętszej, następnie procesja z relikwiami przeszła do katedry św. Mikołaja, gdzie KSM poprowadził Różaniec i ze wszystkimi uczestniczył w Mszy św. pod przewodnictwem bp. Romana Pindla.