Grupa wiernych naszej parafii pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego Młoczka pielgrzymowała na Górę św. Anny i do Kamienia Śląskiego.
{Play}
Pod przewodnictwem opiekunów sanktuarium, ojców franciszkanów, poznaliśmy historię kultu św. Anny, jej cudami słynącej figury i burzliwe dzieje tego miejsca.
Potem pielgrzymka udała się do Kamienia Śląskiego i dawnego zamku rodowego Odrowążów, z których wywodził się św. Jacek. Zwiedzili pięknie odrestaurowany zamek z kaplicą, która stała się sanktuarium św. Jacka, do którego dziś pielgrzymują liczne grupy pątników.
Pielgrzymom dane było w Kamieniu spotkać się z emerytowanym ordynariuszem diecezji opolskiej biskupem Alfonsem Nossolem, który przeszło 30 lat temu podjął decyzję o przejęciu i odrestarowaniu ruin zamkowych przez diecezję opolską. Obecnie bp Nossol przebywa na stałe w Kamieniu Śl. Opowiadał o historii tego miejsca i zachęcał, by u św. Jacka szukać orędownictwa w różnych naszych sprawach.
Pielgrzymi modlili się za wstawiennictwem św. Anny i św. Jacka. Również w drodze towarzyszyła im modlitwa w intencjach całej katedralnej parafii.