Wielu słuchaczy zgromadził koncert, na który do katedry św. Mikołaja zaprosili w czwartek organizatorzy 33. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
{Play}
W autorskim programie "U stóp Krzyża" wystąpił znakomity muzyk Józef Skrzek. Trudno opisać niezwykłe mistrzostwo instrumentalisty, łączącego jednoczesną grę na organach i syntezatorze oraz śpiewającego teksty własne, ale także Karola Wojtyły, Romana Brandstaettera czy Cypriana Kamila Norwida.
Jeszcze trudniej opisać to piękne brzmienie muzyki i przejmujących słów pieśni, będących modlitwą, uwielbieniem Boga, Matki Bożej, ale i wołaniem o wolność, o miłość...
Zachwyceni słuchacze długo oklaskiwali artystę, a wychodzący podsumowywali krótko: - Czuliśmy się jak w niebie...