"A to Polska właśnie" – cytat z "Wesela" towarzyszy 33. TKCh, który 14 października zainaugurowała w katedrze św. Mikołaja Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Rakoczego.
{Play}
Tak jest od 33 lat – Msza św. w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej, zainaugurowała w niedzielę 14 października kolejny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w stolicy Podbeskidzia.
Niedziela ta byłą zarazem 18. Dniem Papieskim. Liturgii przewodniczył biskup senior Tadeusz Rakoczy, a wraz z nim przy ołtarzu stanęli: ks. prałat Zbigniew Powada – wieloletni kapelan bielskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, ks. proboszcz Antoni Młoczek i ks. Wiesław Płonka – diecezjalny koordynator Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", opiekującej się "papieskimi stypendystami" – zdolnymi, młodymi ludźmi, wychowującymi się w niezamożnych rodzinach.
Tradycyjnie organizatorami tygodnia, który swoim hasłem w tym roku nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: "A to Polska właśnie", są członkowie bielskiego KIK-u z prezes Elżbietą Kralczyńską.
Witając przybyłych gości i dobroczyńców – z przedstawicielami władz Bielska-Białej i prezydenta Jacka Krywulta na czele – E. Kralczyńska powiedziała: – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej to spotkanie z żywym słowem, muzyką i obrazem, które dostarcza wielu wzruszeń i artystycznych przeżyć. Mamy nadzieję, że przygotowane spotkania przyczynią się do pogłębiania i wyznawania naszej wiary, szczególnie w związku z rolą polskiego Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Prezes podkreśliła także obecność młodych stypendystów papieskich, nazywanych żywym pomnikiem wdzięczności Janowi Pawłowi II. Razem z członkami KIK-u przygotowali liturgię słowa i modlitwę wiernych.
Podczas kazania bp T. Rakoczy nawiązał do hasła TKCh: "A to Polska właśnie" – słów Poety z "Wesela", wypowiedzianych w dialogu z Panną Młodą – i przypomniał okoliczności premiery tego dramatu 16 marca 1901 r. na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie. Cenzura austriacka nakazała skreślić wyróżnione słowa. Ich wygłoszenie groziło wysoką karą pieniężną. Na próbie generalnej odtwórczyni roli Panny Młodej, aktorka Wanda Siemaszkowa, miała powiedzieć: "To cesarz austriacki pozwala śpiewać Jeszcze nie zginęła, a cenzor wyrzuca Polskę z serca polskiej chłopki? Będę mówiła! Zapłacę! Rozkrzyczę, podam do gazet! Cenzor Polak zabrania mówić o Polsce w sercu!”. Cenzor uciekł. A słowa wybrzmiały bez skreśleń.
W tym kontekście bp Rakoczy przywołał także homilie Jana Pawła II, wzywające do tego, by w swoich działaniach zawsze kierować się sercem. Między innymi te z czerwca 1990 r., wygłoszone w Sandomierzu, gdzie papież, przestrzegając przed tzw. wolną miłością podkreślił, że tylko czyste serce może kochać w pełni Boga i dokonać dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. "Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie wierności waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa".