W poniedziałek 3 września Mszą Świętą w intencji uczniów, ich rodziców i nauczycieli rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej parafii.
{Play}
Eucharystię sprawowali księża katechezujący dzieci i młodzież, a przewodniczył liturgii ks. Mieczysław Jonik. W modlitwie zgromadzeni powierzali Panu Bogu całoroczny trud szkolnej pracy, prosili o dary Ducha Świętego, by każda lekcja stawała się pomocą w doskonaleniu umiejętności i prowadziła do prawdziwej dojrzałości.
Dzieciom i młodzieży życzymy wielu łask Bożych i wytrwałości na drodze zdobywania wiedzy, a także kształtowania swojego charakteru na fundamencie wiary.
Dla nauczycieli oraz katechetów prosimy o Boże błogosławieństwo dla ich trudu, życząc im wielu radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i satysfakcji z towarzyszenia uczniom we wzrastaniu ich serc i umysłów.