Zakończył się pierwszy etap renowacji kamieni na ścianie bocznej kościoła. Obecnie konserwatorzy podejmują konserwację ściany frontowej katedry oraz kamiennych rzeźb portalu.
{Play}
To czasochłonne działania, ale zapewniają na dłuższy czas bezpieczne przetrwanie tych elementów, bardzo narażonych na działanie czynników atmosferycznych: deszczu, wiatru, zmiennych temperatur.


W prowadzeniu tych prac pomagają ofiary, złożone na ten cel przez parafian, ale ich podjęcie stało się możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie na ten cel zostało przekazane z budżetu Bielska-Białej decyzją władz samorządowych naszego miasta.