Towarzystwo Muzyki Dawnej im G.Ph.Telemanna w Bielsku-Białej wraz z naszą parafią oraz parafiami: katolicką i ewangelicką w Starym Bielsku, przygotowało w tym roku cykl koncertów Wakacje z Muzą 2018.
{Play}
W ramach tego cyklu w naszej katedrze gościmy muzyków dwukrotnie. Pierwszy koncert, zatytułowany "Muzyka beskidzkich katedr" odbył się w niedzielę 22 lipca. Najpiękniejsze kompozycje Vivaldiego, Bacha, Bibera, Charpentiera czy Ogińskiego usłyszeliśmy w wykonaniu muzyków Orkiestry im. Telemanna. Zagrali: Maria Wieja (skrzypce), Alicja Sadowska (klawesyn), Artur Łuczak (skrzypce), Szymoin Jakubiec (wiolonczela), Piotr Cali (waltornia). Jako soliści wystąpili: tenor Michał Borkowski i skrzypek Piotr Sadowski.
Muzyków w tym samym składzie usłyszymy jeszcze w katedrze św. Mikołaja podczas koncertu 15 sierpnia o godz.17.00, kiedy wystąpią z okazji 98. rocznicy bitwy warszawskiej.