Wakacje to czas odpoczynku a w katedrze trwają prace remontowe jednocześnie na kilku frontach.
{Play}
Naprawie zostały poddane elementy szczytu katedralnej wieży, gdzie uszkodzeniom uległy fragmenty korony, krzyża i dachu. W dalszym ciągu likwidowane są uszkodzenia powstałe wskutek burzy. Kontynuujemy też prace w pomieszczeniach wieży. Są one konieczne, bo realizujemy zadania nałożone przez komisję Państwowej Straży Pożarnej. W ramach tych prac zostało uprzątnięte, wyremontowane i oddane do użytku boczne wejście do katedry, które jest także wyjściem ewakuacyjnym.
Wyczyszczone zostały rynny. Wyczyszczono i udrożniono także wszystkie studnie i kanały odprowadzające wodę w czasie deszczu.
Już w tym tygodniu pojawi się rusztowanie, które będzie pomocne w pracach konserwatorskich. Renowacji poddany zostanie portal czyli ściana wejścia głównego oraz cokół okalający świątynię. Zamknięta została dla ruchu samochodowego część terenu parafialnego wokół katedry.
Z uwagi na prowadzone prace i ryzyko powstania uszkodzeń nie będzie też możliwe parkowanie żadnych pojazdów wokół katedry, bez względu na czas i porę postoju.
Trwa także remont trzech pomieszczeń na probostwie. W chwili obecnej wykonywane są prace instalacyjne i modernizacyjne w kuchni.
Podejmujemy też konieczne prace na cmentarzu. Płyty nawierzchni w alei zastąpi nowo ułożona kostka brukowa, której nakładanie rozpocznie się w najbliższym czasie.