- To znak zaproszenia każdego człowieka dobrej woli, by zechciał wejrzeć w najgłębsze pokłady treści Kościoła i jego roli w świecie, dającej się ująć w znaku chleba - mówił bp Piotr Greger przed procesją Bożego Ciała w bielskiej katedrze.
{Play}
Dziś w katedrze św. Mikołaja, biskup Piotr Greger przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej, która rozpoczęła procesję Bożego Ciała w centrum Bielska-Białej. Wraz z bp. Gregerem, Eucharystię sprawował biskup senior Tadeusz Rakoczy, a także m.in. proboszczowie parafii, znajdujących się na trasie procesji: ks. Antoni Młoczek - proboszcz parafii katedralnej, ks. Józef Oleszko - proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej i ks. Andrzej Mojżeszko - proboszcz parafii Opatrzności Bożej. Nie zabrakło księży diakonów i kleryków z wicerektorem ks. Sławomirem Kołatą. Procesja przeszła do czterech, tradycyjnych ołtarzy. Dekoracja każdego z nich przypominała o haśle roku duszpasterskiego: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym", które umieszczono na pierwszym ołtarzu, obok kościele Trójcy Przenajświętszej. Tutaj Najświętszy Sakrament niósł bp Greger. Drugi ołtarz zbudowano przy Zamku Sułkowskich - widniały na nim słowa: "Uświęć te Dary mocą Twojego Ducha". Tu monstrancję przyniósł ks. Józef Oleszko. Do trzeciego ołtarza - przy Ratuszu - Najświętszy Sakrament niósł ks. Antoni Młoczek. Na tym ołtarzu zamieszczono słowa: "Duch Święty nauczy Was wszystkiego".
Sprzed urzędu miasta procesja zmierzała już do celu - do ołtarza przy kościele Opatrzności Bożej w Białej - monstrancję przejął ks. Andrzej Mojżeszko. Przy ołtarzu ze słowami św. Jana Pawła II: "Duch Święty źródłem prawdziwej wolności", biskup Piotr Greger udzielił wszystkim błogosławieństwa.