Zgodnie z tradycją naszej parafii dzieci, które w minioną niedzielę przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, na zakończenie Białego Tygodnia udały się na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.
{Play}
Rankiem w sobotę 19 maja, 90 małych pielgrzymów z rodzicami wyruszyło w drogę. Towarzyszyły im panie katechetki: Katarzyna Droździk-Kożuch i Joanna Grygierzec, które przygotowały dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, a także ks. proboszcz Antoni Młoczek. Wraz z rodzicami i opiekunami katedralna grupa pielgrzymkowa liczyła ponad 160 osób.
W Kalwarii Zebrzydowskiej wszyscy modlili się przed obrazem Matki Bożej i uczestniczyli w we Mszy Świętej w bazylice, powierzając opiece Maryi dalszą drogę naszych dzieci i ich życia z Jezusem w sercu. Był też czas modlitwy na Dróżkach, połączonej z nawiedzaniem kalwaryjskich kapliczek.