"Jezus bardzo Was kocha", takimi słowami ks. proboszcz Antoni Młoczek rozpoczął homilię do dzieci, które przystąpiły w dniu trzynastego maja br.do Pierwszej Komunii świętej w bielskiej katedrze.
{Play}
W swoim życiu, zwracając się do dzieci,będziecie musiały realizować cztery punkty, cztery zasady:
  1. - zawsze kochać Pana Jezusa
  2. - mieć dobre i czyste serce
  3. - jak najczęściej zapraszać Go, aby On prze komunię świętą w was zamieszkał
  4. - nigdy nie czyńcie tego, co złe.
Zwracają się na zakończenie do rodziców ks.proboszcz Antoni Młoczek powiedział: " by kochając swoje dzieci przekazywali im swoją wiarę, wiarę, że Jezus Chrystus trwa na wieki, ze jest dla nas bardzo ważny."
"Te dzieci mają kochać Jezusa Chrystusa, tak jak On je kocha, to jest Wasze zadanie."
Dzieci do Pierwszej Komunii świętej przygotowały panie katechetki: Katarzyna Droździk- Kożuch, Joanna Grygierzec oraz Dobrosława Fijak. Sakrament Pierwszej Komunii świętej przyjęło dziewięćdziesiąt dzieci.