W środę 9 maja biskup Roman Pindel udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży naszej parafii, która do przyjęcia sakramentu przygotowała się pod opieką ks. Mieczysława Jonika.
{Play}
Rodzice młodych parafian prosili Księdza Biskupa: - Udziel naszym dzieciom przez ten sakrament specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzili się krzyża - mówili przedstawiciele rodziców.


O tym, że młodzi dobrze przygotowali się przyjęcia sakramentu i są gotowi wkroczyć na drogę chrześcijańskiej dojrzałości, zapewniał w czasie liturgii ks. proboszcz Antoni Młoczek, a sami bierzmowani potwierdzili jego słowa, chórem wyznając: - Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad...
- Słowem Bożym, które powinniśmy zabrać dzisiaj ze sobą i nim żyć, jest fragment z Ewangelii św. Jana (16,12): "Gdy przyjdzie On: Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy". Chyba tego chcemy, żeby Duch Prawdy działał w naszym życiu - mówił bp Pindel, tłumacząc młodym kandydatom do sakramentu bierzmowania, jak ważna w życiu apostołów, zasmuconych i zagubionych po ukrzyżowaniu i śmierci Pana Jezusa, okazało się działanie Ducha Świętego. - Duch Prawdy doprowadza apostołów do tego, żeby sobie przypominali słowa Jezusa, będą sobie uświadamiali, co się stało, kiedy czekali na zesłanie Ducha Świętego. Zostali doprowadzeni do prawdy, że są świadkami Ewangelii i - zamknięci wcześniej z obawy przed Żydami -otwierają drzwi Wieczernika, wychodzą na zewnątrz i po raz pierwszy odważnie głoszą Ewangelię... - mówił bp Pindel. Jak dodawał, w życiu każdego z nas Duch Święty prowadzi do poznania całej prawdy o naszym życiu, o naszym powołaniu, o naszym zaangażowaniu w zbawienie. ­- Będzie prowadził nas do odkrycia, jak mamy żyć, jak wykonywać swój zawód, według powołania, według Bożego zamysłu. Życzę, żebyście szli przez całe życie z takim otwarciem, że przecież jest Duch Święty, który ma mi pokazać szersze horyzonty, prowadzić do odkrycia powołania - dodawał bp Pindel.
- Chcemy dziś podziękować Księdzu Biskupowi za wezwanie tych młodych chrześcijan na drogę do dojrzałości. Św. Jan Paweł II za każdym razem wzywał młodych. Do takich, jak wy, powiedział słowa wyjątkowe, które dzisiaj nabierają szczególnego znaczenia i to są słowa moich życzeń: “Wy macie być stróżami poranka, zwiastującymi nadejście słońca, którym jest Chrystus Zmartwychwstały!” – mówił do młodych ks. proboszcz Młoczek.