W środę 25 kwietnia w Bielsku-Białej gościł Rolf Nikel, ambasador Niemiec.
{Play}
Przybył na zaproszenie biskupa Adriana Korczago, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, z którym spotkał się wcześniej w Warszawie. Chciał odwiedzić miejsca, z którymi wiążą go rodzinne korzenie. Zwiedził ciekawe miejsca w Bielsku-Białej, spacerował po rynku.
- Pan Rolf Nikel jest katolikiem i odwiedził również naszą katedrę św. Mikołaja. Ze szczególnym wzruszeniem zatrzymał się przy chrzcielnicy, gdzie ochrzczeni zostali jego przodkowie - mówi ks. proboszcz Antoni Młoczek, który oprowadził znakomitego gościa po świątyni katedralnej.
Później przyszedł czas na spotkanie na probostwie, gdzie ambasador Nikel zapoznał się z księgami metrykalnymi. Szukał zapisów dotyczących jego przodków.
- Zadał też kilka pytań, które wymagają dłuższych poszukiwań, więc ustaliliśmy, że odpowiedź na nie otrzyma podczas następnej wizyty w Bielsku-Białej, którą już zapowiedział - dodaje ks. Młoczek.

Rolf Nikel jest od 2014 r. ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, reprezentującym zarazem Prezydenta Federalnego. Jego zadaniem jest utrzymywanie ścisłych kontaktów z rządem polskim oraz przedstawicielami tutejszego świata kultury i biznesu. Jako ambasador dba o dalsze pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.
Studiował politologie, ekonomię i prawo międzynarodowe we Frankfurcie, Durham N.C. i Paryżu. W Urzędzie Kanclerza Federalnego pełnił funkcję kierownika Referatu ds. Europy Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego i Bałkanów. Był także kierownikiem Grupy ds. ONZ i Zagadnień Globalnych, zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz pełnomocnikiem Rządu Federalnego ds. Rozbrojenia i Kontroli Zbrojeń. Za granicą pracował w ambasadach w Moskwie, Nairobi, Paryżu i Waszyngtonie.