{Play}
Człowiekowi wierzącemu wszystko przypomina o Chrystusie: leżący na stole chleb, drzwi, do których puka, droga, którą podąża, uschła gałązka odcięta od pnia ... Gdziekolwiek popatrzy, słyszy słowa Syna Bożego: Ja Jestem Chlebem, Ja jestem drogą, Ja Jestem pasterzem, Ja jestem światłością, Ja jestem winnym krzewem...

ks. Łukasz Mieszczak
fragment homilii z 29 kwietnia 2018