{Play}
Psalm 23 ma charakter pochwalny, jest jednocześnie aktem ufności w miłość i dobroć Pana Boga.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To słowa z psalmu 23.

Nikt z nas nie jest wolny od lęku, strachu i obaw. Któż z nas nie był w przysłowiowej ciemnej dolinie, która staje się synonimem wielu beznadziejnych sytuacji w naszym życiu, bez wyjścia, po ludzku tragicznych, krańcowych, nie mających rozwiązania. To często niezrozumiałe, trudne i bolesne doświadczenie ludzkiego życia. To ono sprawia, że w wielu fragmentach naszego życia dochodzi do nas uczucie lęku. Ujawnia się wówczas, gdy w jakiś sposób zagrożone staje się nasze bytowanie. Każde wejście w doświadczenie wywołujące lęk stawia pod znakiem zapytania naszą wiarę w Jezusa. Wyrzut „jakże wam brak wiary” może być naszym wyrzutem.
Wychodząc od takich doświadczeń Jezus uczy nas refleksji nad jakością naszej wiary.
Ks. Antoni Młoczek,
fragment homilii wygłoszonej 15.04.2018

PSALM 23

Bóg pasterzem i gospodarzem
 1. Psalm. Dawidowy.
  Pan jest moim pasterzem2, nie brak mi niczego.
 2. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
 3. orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
  przez wzgląd na swoje imię.
 4. Chociażbym chodził ciemną doliną,
  zła się nie ulęknę,
  bo Ty jesteś ze mną.
  Twój kij i Twoja laska
  są tym, co mnie pociesza.
 5. Stół dla mnie zastawiasz
  wobec mych przeciwników;
  namaszczasz mi głowę olejkiem;
  mój kielich jest przeobfity4.
 6. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
  przez wszystkie dni mego życia
  i zamieszkam w domu Pańskim
  po najdłuższe czasy.