Konfesjonałowi – jego historii i funkcji – poświęcona była kolejna „Rozmowa poświęcona”, którą 3 kwietnia przeprowadzili w krypcie bielskiej katedry bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr.
{Play}
Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przybliżył dzieje kształtu konfesjonału oraz zwrócił uwagę na wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, dotyczące usytuowania miejsca sprawowania sakramentu pokuty w przestrzeni świątyni.
Bp Greger podkreślił, że konfesjonał musi być widoczny. Przypomniał też, że zaleca się zorganizowanie specjalnych pomieszczeń do spowiedzi osób niedosłyszących lub głuchych. Mówił też o wyjątkowych sytuacjach, gdy spowiedź może odbywać się również poza konfesjonałem.
Biskup zachęcił, by starać się dobrze przygotować do spowiedzi m.in. poprzez lekturę Pisma Świętego.
Kolejna „Rozmowa poświęcona” w katedrze odbędzie się we wtorek, 8 maja, o godz. 19:00. Tematem spotkania będą organy – ich budowa, funkcjonowanie i sposób użycia w liturgii.