Bp Roman Pindel nagrał wideoklip z życzeniami wielkanocnym w klasztorze sióstr Redemptorystek, który wznosi się nad Bielskiem-Białą.
W kaplicy na wzgórzu "Trzy Lipki" cały rok trwa radość ze Zmartwychwstania Boskiego Odkupiciela. Modlące się tutaj siostry dołączają się do życzeń biskupa bielsko-żywieckiego krótkim, energicznym słowem i chóralnym śpiewem na cześć Zwycięzcy Śmierci.
Bp Roman Pindel życzy, żeby wierni nabrali zdolności, umiejętności i chęci, aby dzielić się wiarą w to, że Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje.