Podczas Mszy Krzyżma Świętego w bielskiej katedrze kilkuset księży pod przewodnictwem bp. Romana Pindla odnowiło swoje kapłańskie przyrzeczenia.
Msza Krzyżma Świętego, podczas której biskup diecezjalny wraz z prezbiterami całej diecezji konsekruje Święte Krzyżmo i błogosławi oleje: chorych i neokatechumenów, potrzebne do sprawowania sakramentów, jest znakiem jedności kapłanów z pasterzem diecezji.
W uroczystej wielkoczwartkowej liturgii z kapłanami modlili się także: bp Piotr Greger i bp senior Tadeusz Rakoczy.
Podczas tej samej Eucharystii do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej powołanych zostało 58 mężczyzn z różnych parafii diecezji bielsko-żywieckiej, a krzyże animatora służby liturgicznej i ceremoniarza otrzymało 83 lektorów. Nadzwyczajni szafarze przygotowali się do posługi pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza ks. prał. Krzysztofa Ryszki, a nad formacją przygotowującą do posługi animatorów i ceremoniarzy czuwał ks. dr Sławomir Zawada.
- Znakiem naszego zrozumienia dla tego hasła: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" są oleje, które poświęcamy podczas tej Mszy Krzyżma Świętego. One uświadamiają nam znaczenie to, co nazywamy napełnieniem Duchem Świętym albo namaszczeniem. Na podobieństwo oliwy, używanej od starożytności do posiłku i dla zdrowia, dla pielęgnacji, oczyszczenia czy zabezpieczenia ran, ale także dla oświetlenia pomieszczeń, poświęcony dziś olej używany jest dla oczyszczenia człowieka z grzechu przy sakramencie chrztu, ale też dla umocnienia Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania, jako materiał sakramentu chorych czy przy udzielaniu święceń. W tekstach biblijnych olej jest symbolem mocy Bożej, a także symbolem zdrowia i radości, ale też namaszczenia przez Ducha Świętego - wskazywał w homilii bp Pindel.
- W tej Eucharystii nie może zabraknąć dziękczynienia za każdy rok posługi, którą podejmujemy, a szczególnie dziękujemy Bogu za tych, którzy obchodzą jubileusze: którzy trwają wiernie w posłudze i w posłuszeństwie Duchowi Świętemu 25, 50 czy 65 lat. Cieszymy się także z tych młodych ludzi, którzy chcą podejmować posługę lektora w Kościele i za tych mężczyzn, którzy będą ustanowieni dziś szafarzami Komunii Świętej. Dziękujemy Bogu, który jest łaskawy i wierny w Swojej łaskawości i w Swoim posłaniu Ducha Świętego - i wierny jest każdemu namaszczeniu, które przyjęliśmy - dodawał bp Pindel.
Nowo mianowani szafarze i animatorzy podziękowali bp. Romanowi Pindlowi za przyjęcie ich do posługi, a w imieniu kapłanów życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego złożył ks.prof. Wojciech Zyzak, rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Jana Pawła II w Krakowie, a zarazem jeden z kapłanów dziękujących w tym roku za 25. rocznicę święceń kapłańskich.
Specjalne życzenia urodzinowe otrzymali też świętujący w tych dniach swoje urodziny biskupi: Piotr Greger (28 marca) i Tadeusz Rakoczy (30 marca).
Po błogosławieństwie specjalne listy gratulacyjne z rąk bp. Pindla otrzymali tegoroczni kapłani-jubilaci: ks. Zbigniew Szychowski z okazji 65. rocznicy, trzej kapłani wyświęceni 50 lat temu: ks. prał. Stanisław Bogacz, ks. prał.Michał Boguta i ks. kan. Jan Goryl, a także świętujący 25-lecie święceń księża: Wiesław Firlej, Zbigniew Jurasz, Grzegorz Klaja, Ryszard Knapik, Dariusz Kowala, Krzysztof Kozieł, Marek Kulig, Adam Łomozik, Dariusz Pawlus, Wacław Pelczar, Jerzy Pytraczyk, Robert Szczotka, Andrzej Zawada, Wojciecha Zyzak.
Wszyscy kapłani diecezji z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymali list skierowany do nich przez bp. Romana Pindla.