16 kwietnia 2024

Odkrycie na placu robót

W trakcie prac renowacyjnych zewnętrznej elewacji probostwa odsłonięto napis z XVIII wieku.

„Chociaż wokół jest tyle złego, nie zostawi mnie Bóg samego” – tak można z pewną dowolnością przetłumaczyć inskrypcję, wyrytą na kamiennej belce nad jednym z okien probostwa. Rymowany napis w języku niemieckim dosłownie głosi: „Mimo że otacza mnie krąg nienawiści, Bóg mnie nie opuścił”.

Przypuszczalnie napis pochodzi z XVIII wieku. Nie sposób jednak ustalić z czyjej inicjatywy i w jakich okolicznościach został tutaj umieszczony.

Z kolei nad drzwiami bocznego wejścia odkryto ciekawy krzyż równoramienny, wpisany w ośmiokątną tarczę. Trudno ustalić z jakiego okresu pochodzi. Oba obiekty – napis i krzyż – dotychczas pozostawały ukryte pod później wykonaną elewacją.