10 sierpnia 2022

Msza za papieża

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła na całym świecie, w kościołach katedralnych odprawiana jest Msza święta w intencjach papieża Franciszka.

W uroczystej Eucharystii 29 czerwca br., w bielskiej katedrze przewodniczył ks. biskup Piotr Greger wraz księżmi: Antonim Młoczkiem – proboszczem parafii i Łukaszem Mieszczakiem – wikariuszem parafii.

W wygłoszonym słowie Bożym ks. biskup Piotr Greger nawiązał do przeczytanej Ewangelii ( Mt 16, 13-19), przywołując postać św. Pawła, ks. biskup Piotr zauważył: – Rybak z Betsaidy i faryzeusz z Tarsu – obaj uwierzyli Chrystusowi i pozostali Mu wierni do końca, choć pierwszy z nich musiał przejść przez tajemniczą próbę słabości i publicznego zaparcia się Mistrza, a drugi – jako żarliwy obrońca legalizmu – prześladował Kościół w imię religijnej wierności Prawu.

Obaj oddali Chrystusowi życie w Rzymie i dlatego udajemy się w pielgrzymkach do ich grobów, aby tam zaczerpnąć ducha żywej i niezłomnej wiary. Jako faryzeusz Paweł oczekiwał na Mesjasza, a kiedy pojawił się w osobie Jezusa, wpierw jako zaślepiony Szaweł nie rozpoznał Mistrza z Nazaretu, a potem – już jako Paweł – umiłował ponad wszystko.

Ks. biskup Piotr podkreślił, że zarówno Paweł, jak i Piotr uczą, że nie można wierzyć prywatnie i zarazem nie przynależeć do rodziny wierzących. Nikt nie zbawi się samodzielnie, w osamotnieniu, prywatnie, na własną rękę, ale razem, we wspólnocie Kościoła będącej środowiskiem wzrastania na drodze wiary ku szczytom świętości. Jedno jest Ciało Chrystusowe, a my nim jesteśmy – razem z Piotrem, Pawłem oraz wszystkimi uczniami i uczennicami Pana – ożywiani jednym Duchem obecnego wśród nas Chrystusa.

Wyrażając dziś radość i dumę z bycia wyznawcami jedynej prawdziwej i nieśmiertelnej miłości, nie ustawajmy w modlitwie za naszych pasterzy, tak jak wtedy, gdy Piotr był uwięziony, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga.

Na zakończenie ks. biskup Piotr powiedział: „Pragnę was, drodzy Bracia i Siostry, prosić o modlitwę za papieża Franciszka oraz w intencjach całego Kościoła, za naszą diecezję i całe jej prezbiterium, zwłaszcza za dwóch neoprezbiterów, którzy z nadzieją i gorliwością podejmą kapłańską. Pamiętajmy w naszych modlitwach także o intencji nowych powołań kapłańskich, misyjnych, zakonnych oraz do wspólnot życia konsekrowanego. Dziękując za naszych nauczycieli w wierze, którzy – jak Paweł – wszczepili nas w Chrystusa, dawajmy świadectwo własnym życiem, aby także o nas można było powiedzieć, iż słowo Pańskie rozszerzało się i rosło (Dz 12, 24), przynosząc światu i każdemu człowiekowi zbawcze odkupienie”.

Na zakończenie Mszy św. reprezentanci grup parafialnych złożyli ks. biskupowi Piotrowi życzenia imieninowe, jednocześnie gratulując wyboru na przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Tekst i foto: Marian Szpak