18 lipca 2024

Bierzmowanie dorosłych

Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia.

W parafii katedralnej organizuje się cykl katechez przygotowujących dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Katechezy przeznaczone są dla dorosłych (skończone 18 lat), którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania. Przygotowanie obejmuje 11 spotkań w ustalonym terminie, dwukrotnie w ciągu roku – w październiku i w marcu (informacje o rozpoczęciu podawane są w ogłoszeniach parafialnych, można też pytać w kancelarii parafialnej).
Szczegółowe informacje podawane są na pierwszym spotkaniu.

Osoba nie mieszkająca na terenie parafii katedralnej otrzymuje na koniec zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach. Z tym zaświadczeniem zgłasza się do własnego Księdza Proboszcza, który po rozeznaniu dojrzałości wiary kandydata wyznacza termin i miejsce bierzmowania.