Katedra św. Mikołaja

Sakrament Bierzmowania

Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia.

Bierzmowanie młodzieży
Przygotowanie kandydatów odbywa się:
- podczas katechezy szkolnej,
- podczas cotygodniowych spotkań formacyjnych w małych grupach
- oraz na Mszy św. młodzieżowej.
Kandydat musi się także wykazać odpowiednim zasobem wiedzy religijnej.

Bierzmowanie dorosłych
W parafii katedralnej organizuje się również cykl katechez przygotowujących dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Katechezy przeznaczone są dla dorosłych (skończone 18 lat), którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania. Przygotowanie obejmuje 11 spotkań w ustalonym terminie, dwukrotnie w ciągu roku - w październiku i w marcu.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  
Katedra
 

Rzymskokatolicka parafia
Świętego Mikołaja
w Bielsku-Białej

Plac Świętego Mikołaja 16
43-300 Bielsko-Biała

+48 33 82 92 600

Jak do nas dojechać