Katedra św. Mikołaja

I Komunia Święta
{Play}
Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem.
Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła.
Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Mikołajowi.

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
  • 11.10.2018 – Różaniec
  • 08.11.2018 – Książeczka
  • 13.12.2018 – Medalik
  • 07.02.2019 – Świeca
  • 14.03.2019 – Pismo Święte
  • 11.04.2019 – Postanowienia

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ
  • wtorek – 7.05.2019
  • środa – 8.05.2019
  • czwartek – 9.05.2019

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota
11 MAJA 2019 r. godz. 9.45

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
12 MAJA 2019 r. godz. 9.30

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
12 MAJA 2019 r. godz. 16.00

PIELGRZYMKA DO KALWARII
18 MAJA 2019 r. godz. 7.00
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  
Katedra
 

Rzymskokatolicka parafia
Świętego Mikołaja
w Bielsku-Białej

Plac Świętego Mikołaja 16
43-300 Bielsko-Biała

+48 33 82 92 600

Jak do nas dojechać