26 września 2021

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny prowadzi ks. Łukasz Mieszczak. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w poniedziałki o godz. 19:15 w salce na probostwie.

Podczas Kręgu Biblijnego wierni wraz z kapłanem czytają Słowo Boże. Formacja Chrześcijańska rodzi się poprzez życie Słowem Bożym.

Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi Benedykt XVI W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo Boże. W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę.