10 sierpnia 2022

Dziękowali za powołanie

Księża modlili się w 10. rocznicę święceń.

W sobotę 12 czerwca br. w naszej katedrze swój jubileusz dziesięciolecia święceń kapłańskich obchodzili księża z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko- żywieckiej.
Jubileuszowej Mszy świętej przewodniczył ks. Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Ksiądz Marek Studenski wygłosił do zgromadzonych kapłanów słowo Boże.

W Mszy świętej uczestniczyło 10 kapłanów z diecezji bielsko–żywieckiej oraz 12 kapłanów z archidiecezji krakowskiej, którzy wspólnie przygotowywali się do kapłaństwa.


Księża zostali zostali wyświęceni 28 maja 2011 r. Czternastu kapłanom naszej diecezji bielsko–żywieckiej w naszej katedrze w tym dniu udzielił biskup Tadeusz Rakoczy.


Natomiast dwudziestu trzem kapłanom archidiecezji krakowskiej święceń udzielił w wawelskiej archikatedrze kardynał Stanisław Dziwisz. Patronem rocznika był święty Jan Kanty.

Rektorem rocznika 2011 był obecny arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś, jednym z wykładowców
był obecny ordynariusz diecezji bielsko–żywieckiej biskup Roman Pindel.

Wśród kapłanów rocznika 2011, uczestniczących w Mszy świętej, był ks. Szczepan Kobielus, obecny wikariusz katedralny i kapelan Szpitala Miejskiego i Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.