Katedra św. Mikołaja

Ogłoszenia duszpasterskie
{Play}
Bez Ducha Świętego nie byłoby Kościoła ani życia chrześcijańskiego, nie byłoby nas chrześcijan... Bez Ducha Świętego nie byłoby świata ani ludzi. Duch Święty obdarza nieustannie świat i wspólnotę Kościoła swą stwórczą mocą, pełną życia i miłości. Na potwierdzenie tego, odwołajmy się do słów Metropolity Ignatiosa z Laodycei (Syria), wypowiedzianych w czasie ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione”.
  1. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, czyli święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na Dom Matki i Dziecka. Kancelaria parafialna będzie nieczynna.
  2. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie w poniedziałek, 17 czerwca, rozpoczęcie o godz. 14.00.
  3. Wspólnota Nieustającego Różańca zaprasza do katedry na Jerycho Różańcowe we wtorek, 11 czerwca, w godz. od 9.30 do 18.00.
  4. Zapraszamy w piątek o godz. 15.00 na Godzinę Miłosierdzia a godz.19.00 na Rozmowy z Jezusem.
  5. Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa organizuje Trzecie Męskie Oblężenie Jasnej Góry w sobotę, 22 czerwca, w przeddzień Dnia Ojca. Więcej informacji: www.oblezenie.mezczyni.net.
  6. W tym tygodniu zostały zakończone prace naprawcze i konserwatorskie głównych drzwi wejściowych do naszej katedry a także drzwi bocznych z przodu świątyni. W najbliższym czasie prace będą kontynuowane przy pozostałych drzwiach. Obok środkowych drzwi bocznych zamontowana została tablica z przeznaczeniem na zawieszanie klepsydry pogrzebowej. Oddając do dyspozycji to miejsce prosimy o nie zawieszanie klepsydr na drzwiach kościoła i na froncie gablotki przed wejściem głównym. W tym tygodniu przy ołtarzach bocznych umieszczone zostaną granitowe postumenty, na których wzniesione będą figury Matki Bożej i Pana Jezusa.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter