Katedra św. Mikołaja

Ogłoszenia duszpasterskie
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  
{Play}
(...) Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język łaciński wyraża terminem pietas, podkreślając wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku i czci należnym rodzicom. Mamy czcić rodziców, gdyż oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie jest matką. To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami”.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

  1. Dzisiaj w Aleksandrowicach o godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz Miasta i wszystkich środowisk Bielska-Białej. Po Mszy św. nastąpi przemarsz na Cmentarz Wojskowy przy ul. Saperów na Osiedlu Wojska Polskiego, gdzie przy udziale Kompanii Honorowej odbędzie się Apel Poległych z modlitwą za zmarłych.
  2. Jutro kancelaria parafialna będzie nieczynna.
  3. Akademia Miłości zaprasza na spotkanie zatytułowane „Jak stres działa na nas i jak my działamy pod wpływem stresu?”, które odbędzie się we wtorek, 13 listopada, o godz.19.00 w krypcie katedry. Zajęcia prowadzi psycholog Pani Barbara Pasowicz.
  4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na Mszę św. w piątek, 16 listopada, o godz. 18.30 i Rozmowy z Jezusem bezpośrednio po Mszy.
  5. W przyszłą niedzielę prosimy o pomoc przez modlitwę i złożenie datku ofiarnego na rzecz operacji dwojga chłopców Norberta i Karola, którzy cierpią na rzadką chorobę - Zespół Arnolda Chiariego. Przeprowadzenie operacji jest możliwe w Barcelonie, ale koszt leczenia jest wysoki. Kwestę za zgodą ks. biskupa w naszej parafii przeprowadzą rodzice i bliscy.
  6. Msze św. w tradycji greckokatolickiej będą sprawowane w każdą niedzielę (od 18 listopada) o godz. 16.00 w dolnej kaplicy Kościoła pw. Chrystusa Króla przy ul. Straconki 12 w Bielsku-Białej Leszczynach.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter