Katedra św. Mikołaja

Duszpasterstwo w szpitalu
Nasza parafia związana jest z duszpasterstwem w szpitalu Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II oraz Szpitalu Pediatrycznym.
{Play}
W szpitalach znajdują się kaplice, w których sprawowane są Msze Św.:
BCO - Szpital Miejski ul. S. Wyspiańskiego:
 • Niedziele i Święta: godz. 6.30
 • Wtorki: godz. 6.30
 • Czwartki: godz. 17.30
BCO - Szpital Miejski ul. Emilii Plater:
 • Niedziele i Święta: godz. 11.00
Szpital Pediatryczny ul. Jana III Sobieskiego:
 • Niedziele i Święta: godz. 7.20
Posługę duszpasterską w szpitalach pełni ks. Szczepan Kobielus.
Podczas codziennych odwiedzin chorych w salach szpitalnych (oprócz wtorków) można przyjąć Komunię Św., namaszczenie chorych, odbyć spowiedź czy rozmowę.
Ksiądz odwiedza poszczególne oddziały w godzinach przedpołudniowych (po wizycie lekarskiej) jak i popołudniowych (od godz. 13.30). W wyjątkowych sytuacjach harmonogram odwiedzin czy Mszy Św. może ulegać zmianie.

Telefon do ks. kapelana Szczepana Kobielusa: 792 838 045
(można dzwonić, by wezwać księdza w nagłych wypadkach o każdej porze lub umówić się na dłuższą rozmowę)

Obecność kapłana w szpitalu jest znakiem, że w czasie choroby Bóg nie zostawia nas samych, ale chce nam towarzyszyć, wspomagać, napełniać odwagą i nadzieją. Dlatego pobyt w szpitalu to nie tylko czas leczenia ciała, ale także okazja, by odnowić wiarę i spotkać się z Chrystusem w Jego sakramentach, szczególnie w Komunii Świętej.

INFORMACJE O SAKRAMENTACH DLA CHORYCH W SZPITALU I ICH RODZIN

Spowiedź Święta
 • Każdy chory, który chce pojednać się z Bogiem, oczyścić z grzechów i doświadczyć Bożego miłosierdzia może skorzystać z posługi kapłana i wyspowiadać się. Warto pamiętać, by na operacje, zabiegi iść w stanie łaski uświęcającej
 • Chęć spowiedzi można zgłosić księdzu zaraz jak wejdzie do sali. Sakrament pokuty można odbyć przy swoim łóżku (siedząc lub leżąc, w zależności od stanu zdrowia) lub w innym ustronnym miejscu, które jest na każdym oddziale.
 • Jeśli chory długo nie był do spowiedzi pobyt w szpitalu jest dobrą okazją, by przez sakrament pokuty wrócić do kochającego nas Boga i Kościoła. Rodzina powinna życzliwie zachęcić (nie zmuszać) swojego chorego krewnego do skorzystania z tego sakramentu.
Komunia Święta
 • Komunia Św. to żywy Chrystus obecny pod postacią chleba. Pan Jezus tak mówi o tym sakramencie: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 56)
 • Prawo kościelne zwalnia osoby chore z obowiązku zachowania postu eucharystycznego. Jeśli ktoś czuje się na siłach, może oczywiście ten post zachować.
 • Jeśli Komunię św. przyjmuje się poza Mszą św. należy się w miarę możności przygotować przez krótką modlitwę i uświadomienie sobie ważności spotkania z Chrystusem. Po Komunii św. trwamy przez chwilę w skupieniu na modlitwie dziękczynnej.
Sakrament Namaszczenia chorych
 • W tym sakramencie Chrystus jednoczy człowieka cierpiącego ze Sobą, napełnia pokojem i odwagą w znoszeniu choroby, oczyszcza z grzechów (gdy chory nie może się wyspowiadać) a jeśli to jest potrzebne do zbawienia tego człowieka może przynieść uzdrowienie.
 • Sakrament warto przyjąć przed operacją, rozpoczynającym się długim leczeniem, w poważnej chorobie lub w podeszłym wieku.
 • Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wiele razy w życiu.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła. Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego.
Amen