Katedra św. Mikołaja

Boże ślady
Do większej otwartości w wychodzeniu i zapraszaniu osób młodych do Kościoła zachęcał dziś bp Roman Pindel osoby konsekrowane, które uczestniczyły w obchodach Dnia Życia Konsekrowanego w Bielsku-Białej.
{Play}
Osoby konsekrowane - te, dla których rady ewangeliczne i związane z nimi śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, to sposób naśladowania w życiu Jezusa Chrystusa - czyli kapłani, siostry, bracia zakonni, dziewice, wdowy, pustelnicy - ze zgromadzeń obecnych na terenie całej diecezji bielsko-żywieckiej, świętowały dziś razem z biskupem Romanem Pindlem w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Podczas liturgii konsekrowane kobiety i mężczyźni odnowili swoje przyrzeczenia zakonne i uczestniczyli w procesji wokół kościoła. Na zakończenie Mszy św. biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa z odpustem zupełnym, a zwieńczeniem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla sióstr i zakonników, świętujących w tym roku swoje jubileusze. Kto w tym roku świętuje - przeczytacie na końcu tego tekstu.
Jak mówił na początku liturgii o Piotr Cuber OFMConv, który wraz z s. Natalią Małgorzatą Wałach CMBB jest referentem do spraw instytutów życia konsekrowanego dla zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich, osoby konsekrowane przychodzą dziś do świątyni na wzór Maryi i Józefa, by ponowić swoje ofiarowanie Panu Bogu i przypomnieć sobie i wspólnocie Kościoła o tajemnicy konsekracji. - Zakony w Kościele i chrześcijanie w tym świecie mają być duszą, zaczynem, chlebem, dającym wzrost i smak - mówił o Cuber. - Choć na co dzień pozostają gdzieś w tyle, raz w roku, wychodząc do światła, pokazują się nie po to, by zbierać zaszczyty, ale by podziękować za swoje powołania i prosić o błogosławieństwo i siłę do pełnienia posługi.
W homilii, odwołując się do kontekstu dzisiejszego święta Ofiarowania Pańskiego, biskup Roman Pindel podkreślił, że Maryja - Służebnica, Matka i pierwsza uczennica Pana - jest także bardzo wierna w przestrzeganiu wszystkich przepisów, tradycji i zasad życia religijnego Izraela, a tym samym staje się coraz bardziej konsekrowana. - Odkrywamy w tej Ewangelii, że Jezus przychodzi na świat w rodzinie, w której wiara w Boga wyraża się w obowiązkowym udziale w całym życiu religijnym Izraela, nawet jeśli się to wiąże z wyrzeczeniem.
Biskup mówił o czynnościach religijnych związanych z przyjściem na świat Jezusa: obrzezaniu, ofiarowaniu w świątyni i oczyszczeniu Maryi wedle zasad prawa Mojżeszowego.
- W dniu, w którym wspominamy wierność Maryi i Józefa wobec prawa Bożego, wobec przymierza z Bogiem, przybywamy do świątyni, aby jako osoby konsekrowane, wyrazić naszą wierność. Pewnie najpierw wobec prawa Bożego, ale też i naszej konsekracji - mówił biskup. - Najpierw tej, która dokonała się przez chrzest, a następnie tej z naszych ślubów. Tę pierwszą konsekrację zawdzięczamy naszym rodzicom, którzy jak rodzice Jezusa, przynieśli nas do świątyni, kapłan obmył nas wodą chrztu i włączył do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty z Bogiem, który jest naszym ojcem. Zostaliśmy wtedy napełnieni Duchem Świętym i staliśmy się dziećmi Bożymi. Druga konsekracja dokonała się przez naszą odpowiedź na odkryte powołanie, na przygotowanie i przez złożenie ślubów. W ten sposób dołączyliśmy do tych, którzy przed nami tworzyli określoną wspólnotę, duchowość, posługiwanie według otrzymanych charyzmatów, ale także charyzmatu danego zakonu czy zgromadzenia.
Biskup przypomniał fragment listu bp. Jacka Kicińskiego (odpowiedzialnego z ramienia Episkopatu za życie konsekrowane w Polsce), poświęcony rozeznawaniu drogi młodych w perspektywie ludzi żyjących konsekracją:
Konsekrowani czują się posłani do dzisiejszego człowieka z orędziem Dobrej Nowiny. Dzięki Duchowi Świętemu otwierają drzwi swych wieczerników zakonnych i głoszą Ewangelię wszędzie tam, gdzie podejmują codzienną posługę. W ten sposób przywracają światu prawdziwe oblicze Boga, który jest Miłością.
Szczególnym miejscem posłania osób konsekrowanych w świecie są ludzie młodzi. Ojciec święty Franciszek, zwołując Synod poświęcony młodzieży przypomniał, że nie może zabraknąć osób konsekrowanych na drodze ich życia wiary. Dziś wielu konsekrowanych jest obecnych na różne sposoby w życiu ludzi młodych. Również wiele klasztorów i domów zakonnych staje się domami modlitwy, w których młodzi doświadczają spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki temu Kościół jest dla nich domem, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, i w którym doświadczy miłości, dobroci oraz wzajemnego szacunku.
Wielość inicjatyw podejmowanych przez osoby konsekrowane, mających na celu przyprowadzenie młodych do Świątyni, pokazuje, jak ważne miejsce zajmują oni w życiu Kościoła. Towarzyszenie na drodze wiary, uczestnictwo w rozeznawaniu i wyborze życiowego powołania, to szczególne wyzwania dla wszystkich wierzących, zwłaszcza dla osób konsekrowanych. Młodzi są naszym dziś i naszym jutro - potrzeba zatem jeszcze bardziej otworzyć dla nich drzwi naszych świątyń i domów zakonnych.
- Ten tekst uświadomił mi wymowę tego, co znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii - oto na powitanie Pana świata, Jezusa, pierwsi wychodzą najpierw starsi ludzie. Osoby, które są poświęcone Bogu: kapłan, starzec, prorokini. Bardzo znamienne, że Jezus mający 40 dni, jest witany przez tych, którzy nie powinni się Nim specjalnie interesować - mówił bp Pindel. - Wiemy, że młody człowiek z wielkim trudem rozpoznaje swoje powołanie. Obserwujemy to pewnie przyglądając się procesom przyjmowania do zakonów i zgromadzeń. Młody człowiek z lękiem podejmuje życiowe decyzje i musi pokonać wiele uprzedzeń i trudności, które wynikają z jego domu, z jego osobistego życia. Usiłuje je pokonać, aby zapukać do furty klasztornej. Biskup Kiciński w tym roku zachęca nas do większej otwartości, do swoistej ofensywy w wychodzeniu i zapraszaniu osób młodych do Kościoła - zaznaczył bp Pindel.
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  
Rzymskokatolicka parafia
Świętego Mikołaja
w Bielsku-Białej

Plac Świętego Mikołaja 16
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 82 92 600
Jak do nas dojechać