10 sierpnia 2022

Duchowa adopcja rodzin

Siostry modlą się za małżeństwa i rodziny przeżywające trudności.

Duchowa adopcja rodzin jest owocem Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie, jaki narodził się w diecezji bielsko-żywieckiej. Różne grupy i wspólnoty otaczają modlitwą małżeństwa i rodziny przeżywające trudności.
W dzieło włączyły się również siostry z zakonów kontemplacyjnych z terenu diecezji.

Prośbę o modlitwę w intencji rodzin doświadczonych kryzysem można przesłać drogą elektroniczną: