16 maja 2022

Bierzmowanie w katedrze

Biskup Piotr Greger udzielił sakramentu bierzmowania 41 osobom.

Mszę św. koncelebrowali: ks. proboszcz Antoni Młoczek i ks. Kamil Piwowarczyk – wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach. Młodzież do bierzmowania przygotował ks. wikariusz Mieczysław Jonik.

W wygłoszonej homilii ks. biskup powiedział między innymi:
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
Prawda o grzechu jest wpisana w naszą kondycję. Świadomość grzechu jest warunkiem, aby spełniła się w nas Boża obietnica:
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
W uświadomieniu grzechu ma nam pomóc praktyka rachunku sumienia: na początku modlimy się do Ducha Świętego (przyjdź Światłości Sumień), rachunek sumienia, a nie rachunek z grzechu,rachunek sumienia, a nie rachunek z książeczki. Praktyka rachunku sumienia musi być czymś permanentnym .
Duch Święty pozwala nam stanąć przed Bogiem w całej prawdzie o sobie. Na grzechu nic się nie kończy, to początek drogi prowadzącej ku pojednaniu.