4 lutego 2023

5-12 listopada

Intencje Mszy św. w 32. tygodniu zwykłym.

Niedziela 6 listopada – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30za dusze w czyśćcu
8:00w intencji Ojca świętego Franciszka, kapłanów, sióstr zakonnych oraz członkiń Róż Różańcowych zwłaszcza Róży Matki Bożej Królowej Polski
9:30 dziękczynna w intencji Urszuli z okazji 70. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie i łaski
9:30 za śp. rodziców Annę i Jana Wróbel
11:00 za śp. Janinę Wajdzik, Czesława Kłaptocza, Józefę Pawlik i Mariana Harańczyka
12:30 w intencji dzieci przyjmujących sakrament Chrztu świętego, ich rodziców i chrzestnych
18:30 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.
20:00 za śp. Mikołaja Symiwa

Poniedziałek 7 listopada
7:00 za śp. Małgorzatę Pawlikowską
8:00 za śp. Adama Pokorę i zmarłych z rodziny
18:30 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.

Wtorek 8 listopada
7:00 za śp. Marię Sroczyńską
8:00 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.
18:30 za śp. Walerię i Władysława Klisiów

Środa 9 listopada – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7:00 za śp. Marię Sroczyńską
7:00 za śp. Krzysztofa Sucharskiego
8:00 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.
18:30 za śp. Elżbietę Bratko

Czwartek 10 listopada – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
7:00 za śp. Małgorzatę Pawlikowską
8:00 za śp. Annę, Juliana i Romana Oleś
18:30 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.
18:00 w intencji jedności chrześcijan

Piątek 11 listopada – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
7:00 za śp. rodziców Ilonę i Henryka Świerczyńskich
8:00 za śp. Edwarda Lazara w 11. rocznicę śmierci
8:00 za śp. Krzysztofa Sucharskiego
18:30 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.

Sobota 12 listopada – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
7:00 za śp. Małgorzatę Pawlikowską
7:00 za śp. Marię Sroczyńską
8:00 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.
8:00 za śp. Władysławę Romanowicz
8:00 za śp. Edwarda Pytlarczyka
18:30 dziękczynna w intencji Barbary Rabajczyk z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i łaski

Niedziela 13 listopada – 33 NIEDZIELA ZWYKŁA
6:30 za Parafian
8:00 dziękczynna w intencji Aleksandra i Marcina z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, łaski i dary Ducha Świętego
9:30 za śp. Józefa Czycharowskiego
11:00 dziękczynna w intencji Stanisława Szlagora z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i łaski
12:30 za śp. Kazimierza Bielickiego – greg.
18:30 za śp. Irenę
20:00 za śp. Helenę Graff